קטגוריה
 
 
 
 
 
 
 
 

לוחות פרשיות ומידע

 
 
 
 
 
 
OR 107
 

שיפור חזית בית הכנסת תל גנים ברמת גן
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 101
 

לוח פרשיות ומידע
תאורת לד 12 וולט
גם היקפית
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 102
 

שלט דיגיטלי בתוך ארגז
בחיתוך צורני
תאורת לד 12 וולט גם היקפית
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 103
 

שלט דיגיטלי
לוח פרשיות ומידע
תאורת לד גם היקפית
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 104
 

לוח פרשיות ומידע
תאורת לד 12 וולט
גם היקפית
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 105
 

שלט דיגיטלי
בתוך ארגז בחיתוך צורני
תאורת לד 12 וולט
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 106
 

לוח מידע דיגיטלי
בתוך ארגז בחיתוך צורני
תאורת לד 12 וולט
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בית פנרמה
דרך בן צבי 84 א׳ תל-אביב
טל:  03-6822166,  פקס 03 6822301
oreljewishart@gmail.com :מייל