קטגוריה
 
 
 
 
 
 
 
 

לוחות פרשיות ומידע

 
 
 
 
 
 
OR 141
 

לוח פרשיות ומידע
תאורת לד 12 וולט
גם היקפית
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR144
 

שלט דיגיטלי בתוך ארגז
בחיתוך צורני
תאורת לד 12 וולט גם היקפית
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR143
 

שלט דיגיטלי
לוח פרשיות ומידע
תאורת לד גם היקפית
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR152
 

לוח פרשיות ומידע
תאורת לד 12 וולט
גם היקפית
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR145
 

שלט דיגיטלי
בתוך ארגז בחיתוך צורני
תאורת לד 12 וולט
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR164
 

לוח מידע דיגיטלי
בתוך ארגז בחיתוך צורני
תאורת לד 12 וולט
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
בית פנרמה
דרך בן צבי 84 א׳ תל-אביב
טל:  03-6822166,  פקס 03 6822301
oreljewishart@gmail.com :מייל