קטגוריה
 
 
 
 
 
 
 
 

שלטים

 
 
 
 
 
 
OR 760
 

ישיבת הסדר חולון
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 751
 

שלטי כניסה מוארים
בית הכנסת משכנות יעקב
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 752
 

אותיות מוארות בלד
ישיבה ע״ש ר׳ יוסף חיים
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 756
 

שילוט הכניסה
לבית הכנסת במחנה לוט״ם
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 753
 

שלט: ״ברוך אתה בצאתך״
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 757
 

שלט כניסה
״אוהל יוסף״
תאורת לד עמיד בחוץ
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 754
 

שלט כניסה לבית הכנסת
חיתוך אלומיניום
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 758
 

שלט כניסה
בית הכנסת ״אל עולם״
רעננה
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 755
 

שילוט
בכניסה לבית הכנסת
״אוהל אברהם״
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 759
 

שלט כניסה
בית הכנסת ״אהבה ואחווה״
הרצליה
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בית פנרמה
דרך בן צבי 84 א׳ תל-אביב
טל:  03-6822166,  פקס 03 6822301
oreljewishart@gmail.com :מייל