קטגוריה
 
 
 
 
 
 
 
 

לוחות תפילה מוארים

 
 
 
 
 
 
OR 59
 

לוחות תפילה ביה״כ "גאולת ישראל" הרצליה
תאורת לד מתח נמוך 12 וולט
גם היקפית
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 62
 

לוחות תפילה
מתח נמוך 12 וולט גם היקפית
הזמנה מיוחדת
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 80
 

לוחות תפילה בבית הכנסת בבורסת היהלומים
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 72
 

לוחות תפילה "שירת הים", "אשרי"
חיתוך צורני בתאורת לד 12 וולט גם היקפית
גודל לפי דרישה
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 66
 

לוחות תפילה
תאורת לד 12 וולט גם היקפית
בטיחותי וחסכוני באנרגיה
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 61
 

לוח תפילה "אשת חיל מי ימצא"
חיתוך צורני - תאורת לד 12 וולט
גם היקפית
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 63
 

לוח תפילה
חיתוך צורני - תאורת לד 12 וולט
גם היקפית

 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 64
 

לוח תפילה
חיתוך צורני - תאורת לד
12 וולט גם היקפית

 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 65
 

לוח תפילה "מודים דרבנן"
חיתוך צורני - תאורת לד 12 וולט גם היקפית
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 68
 

לוח תפילה
תאורת לד 12 וולט גם היקפית
בטיחותי וחסכוני באנרגיה
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 67
 

לוח תפילה
תאורת לד 12 וולט גם היקפית
עיצוב, נח אופיר
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 70
 

לוח תפילה
חיתוך צורני - תאורת LED
גם היקפית

גודל לפי דרישה
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בית פנרמה
דרך בן צבי 84 א׳ תל-אביב
טל:  03-6822166,  פקס 03 6822301
oreljewishart@gmail.com :מייל