קטגוריה
 
 
 
 
 
 
 
 

לוחות תפילה מוארים

 
 
 
 
 
 
OR 69
 

לוח תפילה
ביה״כ ״בית יוסף״ פתח תקווה
חיתוך צורני בתאורת לד 12 וולט גם היקפית
גודל לפי דרישה
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 71
 

לוח תפילה לשלום המדינה
חיתוך צורני באלומיניום
תאורת לד 12 וולט גם היקפית

 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 74
 

לוח תפילה בחיתוך צורני.
תאורת לד 12 וולט גם היקפית
בטיחותי וחסכוני באנרגיה
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 73
 

לוח תפילה
תאורת לד 12 וולט גם היקפית
בטיחותי וחסכוני באנרגיה
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 75
 

לוח תפילה "מי שברך לחיילי צה"ל"
בתאורת לד 12 וולט גם היקפית
בטיחותי וחסכוני באנרגיה
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 76
 

לוח תפילה "מודים דרבנן"
חיתוך אלומיניום בתאורת לד
12 וולט גם היקפית
מידות לפי דרישה
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 77
 

לוח תפילה לפי דרישה מיוחדת
תאורת לד 12 וולט גם היקפית
בטיחותי וחסכוני באנרגיה
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 78
 

לוח תפילה
חיתוך צורני בתאורת לד 12 וולט
גם היקפית
נוסח לפי דרישה
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
«« « 123» »»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בית פנרמה
דרך בן צבי 84 א׳ תל-אביב
טל:  03-6822166,  פקס 03 6822301
oreljewishart@gmail.com :מייל