קטגוריה
 
 
 
 
 
 
 
 

נר תמיד בתאורת לד

 
 
 
 
 
 
OR 212
 

נר תמיד ״נר לרגלי״
תאורת לד 12 וולט
גם היקפית
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 213
 

נר תמיד ביתי
מתאים לשקע
מנורה מהבהבת
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 214
 

אבוקת זיכרון לחללי מערכות ישראל
תאורת לד 12 וולט
גם היקפית
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 215
 

נר תמיד
תאורת לד 12 וולט
גם היקפית
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 216
 

מפת ״ארץ ישראל״ לזיכרם
תאורת לד 12 וולט
גם היקפית
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 217
 

אבוקת זיכרון נר תמיד
תאורת לד 12 וולט
גם היקפית
עיצוב נח אופיר
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 218
 

אבוקת זיכרון
תאורת לד 12 וולט
גם היקפית
עיצוב נח אופיר
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
«« « 12» »»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בית פנרמה
דרך בן צבי 84 א׳ תל-אביב
טל:  03-6822166,  פקס 03 6822301
oreljewishart@gmail.com :מייל