קטגוריה
 
 
 
 
 
 
 
 

ברכות התורה וההפטרה

 
 
 
 
 
 
OR 252
 

ברכות התורה ״הגומל חצי קדיש״
תאורת לד 12 וולט
בית הכנסת במושב ״גיאה״
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 262
 

שיפור פנים בית הכנסת תל גנים ברמת גן
חיתוך דמוי עץ בתאורת לד מתח נמוך 12 וולט
עיצוב י. מאיר
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 251
 

הגומל חצי קדיש
בית הכנסת ״ניסנית״ אשקלון
תאורת לד 12 וולט
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
אור-אל קישוט בתי כנסת
 

 
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 253
 

ברכת ההפטרה
תאורת לד 12 וולט
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 255
 

ברכות התורה וההפטרה
״הגומל חצי קדיש״
תאורת לד 12 וולט
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR-254
 

ברכות התורה ״הגומל חצי קדיש״
מותאם לתיבה
תאורת לד 12 וולט
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR-257
 

״הגומל חצי קדיש״
בחריטה מותאם לתיבה
תאורת לד 12 וולט
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 256
 

ברכת התורה וההפטרה
תאורת לד 12 וולט
בית הכנסת ״תהילת אביב״
תל אביב
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR-259
 

״הגומל חצי קדיש״
ברכות התורה וההפטרה
בחריטה מותאם לתיבה
תאורת לד 12 וולט
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR-258
 

ברכות התורה בחריטה
מותאם לבימה
תאורת לד 12 וולט
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR-260
 

ברכת התורה ״הגומל חצי קדיש״
תאורת לד 12 וולט
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
«« « 12» »»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בית פנרמה
דרך בן צבי 84 א׳ תל-אביב
טל:  03-6822166,  פקס 03 6822301
oreljewishart@gmail.com :מייל