קטגוריה
 
 
 
 
 
 
 
 

ברכות התורה וההפטרה

 
 
 
 
אור-אל קישוט בתי כנסת
 

 
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR178
 

הגומל חצי קדיש
בית הכנסת ״ניסנית״ אשקלון
תאורת לד 12 וולט
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR179
 

ברכות התורה ״הגומל חצי קדיש״
תאורת לד 12 וולט
בית הכנסת במושב ״גיאה״
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR-172
 

ברכת ההפטרה
תאורת לד 12 וולט
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR-177
 

ברכות התורה ״הגומל חצי קדיש״
מותאם לתיבה
תאורת לד 12 וולט
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR176
 

ברכות התורה וההפטרה
״הגומל חצי קדיש״
תאורת לד 12 וולט
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR171
 

ברכת התורה וההפטרה
תאורת לד 12 וולט
בית הכנסת ״תהילת אביב״
תל אביב
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR-174
 

ברכות התורה בחריטה
מותאם לבימה
תאורת לד 12 וולט
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR-173
 

״הגומל חצי קדיש״
בחריטה מותאם לתיבה
תאורת לד 12 וולט
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR-175
 

״הגומל חצי קדיש״
בחריטה מותאם לתיבה
תאורת לד 12 וולט
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR180
 

ברכת התורה ״הגומל חצי קדיש״
תאורת לד 12 וולט
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 178
 

ברכות התורה
״הגומל חצי קדיש״
תאורת לד 12 וולט
גם היקפית
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
בית פנרמה
דרך בן צבי 84 א׳ תל-אביב
טל:  03-6822166,  פקס 03 6822301
oreljewishart@gmail.com :מייל