קטגוריה
 
 
 
 
 
 
 
 

ברכות התורה וההפטרה

 
 
 
 
 
 
OR 261
 

ברכות התורה וההפטרה
״הגומל חצי קדיש״
תאורת לד 12 וולט
גם היקפית
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
ברכת התורה וההפטרה באר גנים
 

ברכת התורה והפטרה בבית הכנסת ''באר גנים''
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
«« « 12» »»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בית פנרמה
דרך בן צבי 84 א׳ תל-אביב
טל:  03-6822166,  פקס 03 6822301
oreljewishart@gmail.com :מייל