קטגוריה
 
 
 
 
 
 
 
 

מחיצות בעזרת נשים

 
 
 
 
 
 
OR 608
 

סרטון בית הכנסת תל גנים ברמת גן
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR-602
 

מחיצה לעזרת נשים "נרות שבת"
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR-601
 

מחיצה לעזרת נשים "שבעת המינים"
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR-603
 

"שבעת המינים" מעקה עזרת נשים
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR-604
 

מחיצה לעזרת נשים "נרות שבת"
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR-605
 

מחיצה לעזרת נשים "שבעת המינים"
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR-606
 

"שבעת המינים" מחיצה לעזרת נשים
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 607
 

שיפור קיר עזרת נשים
תאורת לד מתח נמוך 12 וולט
גם היקפית
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בית פנרמה
דרך בן צבי 84 א׳ תל-אביב
טל:  03-6822166,  פקס 03 6822301
oreljewishart@gmail.com :מייל