קטגוריה
 
 
 
 
 
 
 
 

מחיצות בעזרת נשים

 
 
 
 
 
 
OR-193
 

מחיצה לעזרת נשים "שבעת המינים"
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR-197
 

מחיצה לעזרת נשים "נרות שבת"
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR-191
 

"שבעת המינים" מעקה עזרת נשים
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR-192
 

מחיצה לעזרת נשים "נרות שבת"
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR-196
 

מחיצה לעזרת נשים "שבעת המינים"
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR-195
 

"שבעת המינים" מחיצה לעזרת נשים
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
OR198
 

שיפור קיר עזרת נשים
תאורת לד מתח נמוך 12 וולט
גם היקפית
 
 
 
לפרטים נוספים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
בית פנרמה
דרך בן צבי 84 א׳ תל-אביב
טל:  03-6822166,  פקס 03 6822301
oreljewishart@gmail.com :מייל